SAIGON TIMES CSR

Nơi ghi dấu những giá trị nhân văn vì cộng đồng

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN,
TƯ VẤN XÂY DỰNG
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
THEO TINH THẦN CSR

GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG
DOANH NGHIỆP CSR

NÂNG CAO Ý THỨC
“VÌ CỘNG ĐỒNG” CỦA
DOANH NGHIỆP

ĐƯA DOANH NGHIỆP
“PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) là sự cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và là sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

KINH TẾ

Thỏa mãn
nhu cầu xã hội,
tăng thêm phúc lợi
xã hội, bảo đảm sự
tồn tại và phát triển
của doanh nghiệp.

PHÁP LÝ

Thực hiện đầy đủ
những quy định đối
với các bên liên quan,
bao gồm cổ đông,
người tiêu dùng,
gia đình của người
lao động.

ĐẠO ĐỨC

Những hành vi và
hoạt động mà xã hội
mong đợi ở doanh
nghiệp, nhưng không
được quy định trong
hệ thống pháp luật.

TÍNH NHÂN VĂN

Thực hiện các dự án
chương trình với mong
muốn đóng góp cho
cộng đồng
và xã hội.

CSR giúp doanh nghiệp bảo vệ danh tiếng và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường

earth 22

CSR 2022

Tháng 5 -
12/2022

Truyền thông hoạt
động CSR của doanh
nghiệp tham gia

Tháng 7 -
11/2022

Saigon Times
và LIN Center
tổ chức chuỗi
webinar và
livestream tư vấn
CSR

Tháng
11/2022

Phát hành
Phụ trương Saigon
Times CSR 2022

30/11/2022

Lễ tôn vinh doanh
nghiệp CSR 2022
& Tọa đàm
“CSR và phát triển
bền vững: Đầu tư cho
những giá trị”

earth 22

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Truyền thông hoạt động CSR của doanh nghiệp tham gia
(Tháng 5 - Tháng 11/2022)

• Truyền thông trên các trang báo của Saigon Times Group với nhiều hình thức sinh động: bài viết, video clip, infographic, longform...
• Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia gửi thông tin hoạt động CSR đến saigontimes-csr@thesaigontimes.vn
• Phóng viên sẽ liên hệ để thực hiện truyền thông
• Đăng tải bài viết về hoạt động CSR của doanh nghiệp trên trang https://thesaigontimes.vn và english.thesaigontimes.vn

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Saigon Times và LIN Center tổ chức chuỗi webinar và livestream
tư vấn CSR

• Từ tháng 7 đến tháng 11/2022
• Tại Việt Nam, hoạt động CSR ngày càng được doanh nghiệp chú trọng hơn, không chỉ các doanh nghiệp lớn mà ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nhận thức được vai trò quan trọng của CSR.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Saigon Times và LIN Center tổ chức chuỗi webinar và livestream
tư vấn CSR (từ tháng 7 đến tháng 11/2022)

Tuy vậy, trong khuôn khổ chương trình Saigon Times CSR 2022, Saigon Times và LIN Center sẽ tổ chức một buổi thảo luận để phân tích, ghi nhận những sáng kiến CSR tại các doanh nghiệp, để lan tỏa hơn nữa tinh thần CSR trong doanh nghiệp đồng thời cũng cập nhật thêm những thông tin về hoạt động CSR tại các nước trên thế giới.
* Sáng kiến CSR trên thế giới từ khi có dịch Covid 19
* Doanh nghiệp Việt và các sáng kiến thực hiện CSR trong thời gian qua
* Yếu tố bền vững trong các chương trình CSR tại Việt Nam
* Giải pháp nào để thực hiện CSR hiệu quả trong giai đoạn hiện nay?

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Saigon Times và LIN Center tổ chức chuỗi webinar và livestream
tư vấn CSR (từ tháng 7 đến tháng 11/2022)

LÂM NGỌC THẢO, Giám đốc Điều hành Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, chuyên gia độc lập về CSR
Lãnh đạo một doanh nghiệp thực hiện tốt CSR
Moderator: Bà VÕ NGỌC TUYÊN (Kelly), Trưởng Bộ phận Chương trình thiện nguyện LIN Center

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Phát hành Phụ trương Saigon Times CSR 2022
Tháng 11/2022

Cổ vũ tinh thần cộng đồng

Tổ chức hình thành cộng đồng CSR nhằm
tôn vinh, quảng bá hoạt động của các doanh
nghiệp CSR tại Việt Nam như nhóm các
doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài,
nhóm doanh nghiệp tư nhân trong nước…

Lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2022 & Tọa đàm

“CSR và phát triển bền vững: Đầu tư cho những giá trị”

Dự kiến 30/11/2022

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

NỘI DUNG TỌA ĐÀM:

* Ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam nhận thức về tầm quan trọng của CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), sự liên kết giữa các hoạt động CSR và phát triển bền vững để đưa các hoạt động CSR trở thành một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp mình.
* Trong thời kỳ kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn và thách thức như hiện nay, từ hiện tượng nóng lên toàn cầu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên cho đến sự nghèo đói, phân biệt giàu nghèo và sự xuất hiện của các căn bệnh truyền nhiễm chết người, gần đây nhất là dịch bệnh Covid-19, các chính phủ và doanh nghiệp đều đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: làm thế nào để duy trì phát triển giữa những bất ổn.
* Quan điểm doanh nghiệp chỉ có thể phát triển cùng với một cộng đồng phát triển đã thúc đẩy mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào xã hội, nơi họ hoạt động. Sâu xa hơn là để bảo vệ xã hội và môi trường thiên nhiên cho lợi ích lâu dài của các bên liên quan.
* Làm sao để các hoạt động CSR của doanh nghiệp gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững? Làm sao để lãnh đạo doanh nghiệp nhìn rõ những lợi ích CSR và phát triển bền vững phối hợp với các tổ chức xã hội để xây dựng chiến lược dài hơi, làm sao để CSR trở thành từ ngữ quen thuộc trong hoạt động của doanh nghiệp? Đây chính là bài toán mà Saigon Times cần sự giải đáp, trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong Lễ tôn vinh này.

CÁC DIỄN GIẢ DỰ KIẾN

Ông JOSEPH LOW
Chủ tịch, Keppel Land (Việt Nam)

Bà HOLLY BOSTOCK
Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao - HEINEKEN Vietnam

Ông LÊ ANH
Giám đốc Phát triển Bền vững
Công ty TNHH Tái Chế Duy Tân

Bà LÂM NGỌC THẢO
Chuyên gia tư vấn về tác động xã hội

Bà VÕ NGỌC TUYÊN
Moderator

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Publication Permit No. 41/GP-CBC issued on June 2, 2021
by the Authority of Press

  • Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
  • Managing Editor: Nguyen Van Thang
  • Managing Editor: Pham Dinh Dung
  • Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
  • All rights reserved.