SAIGON TIMES CSR

NƠI GHI DẤU NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN VĂN VÌ CỘNG ĐỒNG

  • ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THEO TINH THẦN CSR
  • NÂNG CAO Ý THỨC “VÌ CỘNG ĐỒNG” CỦA DOANH NGHIỆP
  • GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CSR
  • LÀM CHO DOANH NGHIỆP “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) là sự cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và là sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

KINH TẾ

Thỏa mãn nhu cầu xã hội, tăng thêm phúc lợi xã hội, bảo đảm sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

PHÁP LÝ

Thực hiện đầy đủ những quy định đối với các bên liên quan, bao gồm cổ đông, người tiêu dùng, gia đình của người lao động.

ĐẠO ĐỨC

Những hành vi và hoạt động mà xã hội mong đợi ở doanh nghiệp, nhưng không được quy định trong hệ thống pháp luật.

TÍNH NHÂN VĂN

Thực hiện các dự án chương trình với mong muốn đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

CSR giúp doanh nghiệp bảo vệ danh tiếng và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường

CSR 2021

Tháng
4-12/2021

Truyền thông hoạt động CSR của doanh nghiệp tham gia

Tháng
12/2021

Phát hành Phụ trương Saigon Times CSR 2021

ngày
17 /12/2021

Lễ tôn vinh doanh nghiệp CSR 2021 & Toạ đàm “CSR và phát triển bền vững: Muốn đi xa thì đi cùng nhau”

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Truyền thông hoạt động CSR của doanh nghiệp tham gia (Tháng 5 - Tháng 11/2021)

• Truyền thông trên các ấn phẩm của Saigon Times với nhiều hình thức sinh động: bài viết, video clip, longform, infographic...
• Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia gửi thông tin hoạt động CSR đến saigontimes-csr@thesaigontimes.vn
• Phóng viên sẽ liên hệ để thực hiện truyền thông
• Đăng tải bài viết về hoạt động CSR của doanh nghiệp trên trang thesaigontimes.vn và english.thesaigontimes.vn

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Livestream “Làm mới hoạt động CSR trong doanh nghiệp” Tháng 5-2021

Tại Việt Nam, hoạt động CSR ngày
càng được doanh nghiệp chú trọng
hơn, không chỉ các doanh nghiệp
lớn mà ở các doanh nghiệp vừa và
nhỏ cũng nhận thức được vai trò
quan trọng của CSR.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Livestream “Làm mới hoạt động CSR trong doanh nghiệp” Tháng 5-2021

Tuy vậy, trong khuôn khổ chương trình Saigon Times CSR 2021, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi livestream để phân tích, ghi nhận những sáng kiến CSR tại các doanh nghiệp, để lan tỏa hơn nữa tinh thần CSR trong doanh nghiệp đồng thời cũng cập nhật thêm những thông tin về hoạt động CSR tại các nước trên thế giới.
Sáng kiến CSR trên thế giới từ khi có dịch Covid 19
Doanh nghiệp Việt và các sáng kiến thực hiện CSR trong thời gian qua
Yếu tố bền vững trong các chương trình CSR tại Việt Nam
Giải pháp nào để thực hiện CSR hiệu quả trong giai đoạn hiện nay?

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Livestream “Làm mới hoạt động CSR trong doanh nghiệp” Tháng 5-2021

DIỄN GIẢ DỰ KIẾN:

* Bà LÂM NGỌC THẢO, Giám đốc Điều hành Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, chuyên gia độc lập về CSR
* Lãnh đạo một doanh nghiệp thực hiện tốt CSR như Tập đoàn FPT,Vinamilk, Suntory Pepsi
* Moderator: Ông PHẠM XUÂN HOÀNG ÂN, Nguyên Trưởng phòng Kinh tế chính trị Sở Ngoại vụ TPHCM

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Phát hành Phụ trương Saigon Times CSR 2021 Tháng 12/2021

Cổ vũ tinh thần cộng đồng

Tổ chức hình thành cộng đồng CSR nhằm tôn vinh, quảng bá hoạt động của các doanh nghiệp thực hành CSR tại Việt Nam như nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhóm doanh nghiệp tư nhân trong nước…

Lễ tôn vinh doanh nghiệp CSR 2021 & Toạ đàm

“CSR và phát triển bền vững: Muốn đi xa thì đi cùng nhau!”

DỰ KIẾN: 17/12/2021

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

NỘI DUNG TỌA ĐÀM:

Ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam nhận thức về tầm quan trọng của CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), sự liên kết giữa các hoạt động CSR và phát triển bền vững để đưa các hoạt động CSR trở thành một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp mình. Liên Hiệp Quốc và các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam, luôn nhấn mạnh rằng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững này phải có sự tham gia và đóng góp của các bên liên quan trong xã hội bao gồm doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức xã hội, vì thế sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận nhằm tận dụng sức mạnh của các bên cần phải được tạo điều kiện và thúc đẩy để tạo ra những giải pháp mang tính lâu dài cho cộng đồng và xã hội nói chung.
Làm sao để các hoạt động CSR của doanh nghiệp gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững? Làm sao để lãnh đạo doanh nghiệp nhìn rõ những lợi ích CSR và phát triển bền vững phối hợp với các tổ chức xã hội để xây dựng chiến lược dài hơi, làm sao để CSR trở thành từ ngữ quen thuộc trong hoạt động của doanh nghiệp? Đây chính là bài toán mà Saigon Times cần sự giải đáp, trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong Lễ tôn vinh này.

CÁC DIỄN GIẢ DỰ KIẾN

Ông Phạm Phú Ngọc Trai
Chủ tịch Công ty tư vấn kinh doanh Hội nhập Toàn cầu GIBC

Bà Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia nhượng quyền, Doanh nhân & Nhà đầu tư thiên thần

Ông Eamon Ginley
Tổng giám đốc INSEE Việt Nam

Ông Lê Anh
Phó Tổng giám đốc Công ty Nhựa Duy Tân

Bà Lâm Ngọc Thảo
LIN Center

Thanh Giang
Điều phối chương trình

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Publication Permit No. 133/GP-BTTTT issued on March 02, 2021

  • Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
  • Managing Editor: Nguyen Van Thang.
  • Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
  • Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
  • All rights reserved.